Menu

lean

26 marca 2014 - Bez kategorii

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niepotrzebnych. Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnowania zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Wykorzystanie form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów.
płyty do lean
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz